REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7851
Tytuł: Mechanisms of Direct Democracy in the United States. The Case of Same-Sex Marriages under the Popular Vote in California
Autorzy: Kraśnicka, Izabela
Słowa kluczowe: initiative
referendum
Proposition 8
same-sex marriage
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 29-44
Abstrakt: The article mainly deals with mechanisms of direct democracy used under the state law of California. In the opening part, however, it explains the differences between the two main direct democracy devises: the initiative and referendum. It then provides overview of the basic rules of federal and state law on direct democracy pointing to the diff erences and lack of regulation on the direct democracy in the federal constitution. The article further follows with the introduction of the initiative and referendum legal grounds in California. To introduce the practical use of the direct democracy devices, the article uses the coverage of the Californian battle over the same-sex marriage under the propositions submitted to popular vote in this state together with the judicial decisions resulting from the battle. The article ends with the final say given by the United States Supreme Court in the problematic question of the legality of same-gender marriages and fi nal conclusions on the state of direct democracy in California.
Afiliacja: University of Białystok
Nota biograficzna: Izabela Kraśnicka – holds a doctoral degree in law and works at the Department of International Law at the Faculty of Law, University of Bialystok. Her research fields include public international law, legal system of the United States and legal education.
E-mail: krasnicka@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7851
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.01.02
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9684-6681
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_I_Krasnicka_Mechanisms_of_Direct_Democracy_in_the_United_States.pdf178,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.