REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7848
Tytuł: Introduction
Autorzy: Kużelewska, Elżbieta
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 1, 2019, s. 9-10
Nota biograficzna: Elżbieta Kużelewska - Professor of the University of Białystok, the chair of the Centre for Direct Democracy Studies at the Faculty of Law, University of Bialystok. Her research interests are focused on direct democracy, civic engagement in political life, and the social dimension on European integration. She published two monographs in Polish: “Referendum w procesie integracji europejskiej” (2005) “Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa” (2011) and ca. 100 articles. She is Editor-in-Chief of the series “European Integration and Democracy Series” published by Intersentia: Cambridge-Antwerp.
Elżbieta Kużelewska - Professor of the University of Białystok, the chair of the Centre for Direct Democracy Studies at the Faculty of Law, University of Bialystok. Her research interests are focused on direct democracy, civic engagement in political life, and the social dimension on European integration. She published two monographs in Polish: “Referendum w procesie integracji europejskiej” (2005) “Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa” (2011) and ca. 100 articles. She is Editor-in-Chief of the series “European Integration and Democracy Series” published by Intersentia: Cambridge-Antwerp.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7848
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 1
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_1_E_Kuzelewska_Introduction.pdf69,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.