REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7810
Tytuł: Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna
Inne tytuły: Illegal alcohol production – legal and forensic issue
Autorzy: Mucha, Edyta
Promotor(rzy): Filipkowski, Wojciech
Słowa kluczowe: alkohol
nielegalna produkcja
bimbrownictwo
podrabianie legalnego alkoholu
odkażanie alkoholu
alcohol
illegal production
moonshine
counterfeiting of legal alcohol
decontamination of spirit
Data wydania: 21-mar-2019
Data dodania: 14-maj-2019
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest nielegalna produkcja alkoholu w ujęciu prawno-kryminalistycznym. Nielegalna produkcja alkoholu jest poważnym zagadnieniem społecznym, powodującym olbrzymie szkody materialne i moralne takie jak: naruszenie interesów państwa, sprzyjanie rozwojowi alkoholizmu oraz stwarzanie zagrożenia zdrowotności. Głównym celem rozprawy doktorskiej jest badanie sposobów i środków technicznych stosowanych przez przestępcę przy popełnieniu przestępstwa nielegalnej produkcji alkoholu, opracowanie zasad sprawnego działania organów ścigania, stosowania środków technicznych i laboratoryjnych metod badawczych oraz określenie sposobów zwalczania nielegalnej produkcji alkoholu.
The subject of the doctoral dissertation is illegal alcohol production in terms of law and forensics. The phenomenon of illegal alcohol production is a serious social issue, causing enormous material and moral damage such as: violation of state interests, favouring the development of alcoholism and creating a health threat. The main purpose of the doctoral dissertation is to study the methods and technical means used by the offender in committing the crime of illegal alcohol production, ensuring the smooth operation of the development of law enforcement, the use of technical and laboratory research methods and to identify ways to combat the illicit production of alcohol.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/7810
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Mucha_Nielegalna_ produkcja_alkoholu_problematyka_ prawno-kryminalistyczna.pdf4,31 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.