REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7764
Tytuł: Przestrzeń kształtująca świadomość etniczną: żydowska dzielnica Newark w powieściach Philipa Rotha
Inne tytuły: Space Shaping Ethnic Identity – the Jewish Newark in the Novels of Philip Roth
Autorzy: Kubiak, Stefan
Słowa kluczowe: identity
deterritorialization
reterritorialization
heterotopia
memory
Data wydania: 2018
Data dodania: 25-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 12, 2018, s. 277-287
Abstrakt: On the basis of two novels by Philip Roth, American Pastoral (1997) and The Plot Against America (2004), the author follows the way the neighborhood of the narrators’ formation affects the shaping of their ethnic identity. Its residents have few qualities determining Jewishness. The characters are not religious and their only language is English. Due to their memories of their childhood among the neighbors referring to themselves as Jews, they developed their own Jewish identity.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Stefan Kubiak, absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego (1991) i filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku (2001). W Instytucie Neofilologii prowadzi zajęcia z pisania akademickiego i przedmiotów związanych z praktyczną znajomością języka angielskiego. Jest doktorantem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie przygotowuje pracę nt. figury szlemiela w powieściach Philipa Rotha i Bruce’a J. Friedmana.
E-mail: skubiak@bk.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7764
DOI: 10.15290/bsl.2018.12.18
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6373-5130
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_12_2018_S_Kubiak_Przestrzen_ksztaltujaca_swiadomosc_etniczna.pdf110,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.