REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7674
Tytuł: In Search of Identity and Spirituality in the Fiction of American Jewish Female Authors at the Turn of the 21st Century
Inne tytuły: W poszukiwaniu tożsamości i duchowości w amerykańsko-żydowskiej prozie kobiecej z przełomu XX-go i XXI-go wieku
Autorzy: Mihułka, Dorota
Promotor(rzy): Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna
Słowa kluczowe: identity
spirituality
Judaism
feminist criticism
tożsamość
duchowość
judaizm
krytyka feministyczna
Data wydania: 11-sty-2019
Data dodania: 22-mar-2019
Abstrakt: This doctoral dissertation discusses the issue of religiosity in the context of American-Jewish literature, emphasizing the significance of Judaism as an indispensable element in the formation of American Jewish female identity. The dissertation consists of three chapters. Chapter 1 is devoted to a discussion of the emigration of Jewish women from Central and Eastern Europe to America in the first half of the twentieth century, the situation of women in the particular branches of contemporary American Judaism, and the influence of feminism on the current status of women in Judaism. Chapter 2 provides an overview of the chronological and thematic developments in American Jewish women’s writing in the United States in the course of the twentieth and early twenty-first centuries. Chapter 3 contains a critical comprehensive analysis of selected fiction by contemporary American Jewish women writers, representatives of the third generation, whose works were published between 1980-2005. The narratives selected for the analysis in Chapter 3 have been examined not only from the socio-cultural perspective related to the Judaic religion and the place of women in the changing world, but also in terms of the form and style chosen by their authors.
Przygotowana rozprawa doktorska podejmuje problem religijności w kontekście literatury amerykańsko-żydowskiej, nakreślając znaczenie judaizmu jako niezbędnego elementu w kształtowaniu się amerykańsko-żydowskiej tożsamości kobiet. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został emigracji kobiet żydowskich wywodzących się na ogół z Europy Środkowo-Wschodniej do Ameryki, pozycji kobiet w judaizmie oraz wpływowi feminizmu żydowskiego na kształt współczesnych odłamów judaizmu. W drugim rozdziale pracy dokonano przeglądu kobiecej literatury amerykańsko-żydowskiej na przestrzeni XX i początku XXI wieku. Trzeci rozdział, stanowiący część empiryczną rozprawy, zawiera krytyczną interpretację wybranych dzieł literackich pochodzących z okresu 1980-2005 autorstwa współczesnych pisarek amerykańsko-żydowskich reprezentujących trzecie pokolenie. Utwory te przeanalizowano zarówno z perspektywy społeczno-kulturowej, związanej bezpośrednio z religią judaistyczną i miejscem kobiet w zmieniającym się świecie, jak i pod kątem formy i stylu preferowanych przez ich autorki.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/7674
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Mihulka_In_Search_of_Identity_and_Spirituality_in_the_Fiction.pdf
Dostęp ograniczony
2,36 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.