REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7651
Tytuł: Tożsamość młodzieży nieprzystosowanej społecznie na przykładzie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
Inne tytuły: The identity of socially maladjusted youth on an example of pupils from Youth Educational Centers
Autorzy: Konaszewski, Karol
Promotor(rzy): Nikitorowicz, Jerzy
Bajkowski, Tomasz (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: tożsamość
młodzież
nieprzystosowanie społeczne
identity
resilience
youth
socially maladjusted
Data wydania: 17-mar-2016
Data dodania: 18-mar-2019
Abstrakt: Głównym celem rozprawy doktorskiej było poznanie obrazu tożsamości młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz zbadanie związku między wybranymi komponentami tożsamości (między innymi identyfikacje społeczne, wartości, samoocena) a czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka (związanymi z rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą).
The main objective of this dissertation is to discover the identity image of socially maladjusted youth and to examine the correlation between some chosen identity components (such as social identities, values, self-esteem) and protective and risk factors (connected with the family, peer group, school).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/7651
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Konaszewski_Tozsamosc_mlodziezy_nieprzystosowanej_spolecznie.pdf
Dostęp ograniczony
6,16 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.