REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7614
Tytuł: Mapa pamięci w ujęciu pokoleniowym: wymiar ukraiński
Inne tytuły: The map of memory in generational perspective: the Ukrainian dimension
Autorzy: Poliszczuk, Jarosław
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lut-2019
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. Elżbieta Dąbrowicz, Beata Larenta, Magdalena Domurad, Białystok 2017, s. 347-366
Konferencja: Konferencja naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", Białystok 23–24 lutego 2015 r.
Abstrakt: The author attempts to reconstruct the map of collective memory in generational perspective. The article focuses on two novels – Oksana Zabuzhko’s The Museum of Abandoned Secrets and Lina Kostenko’s Memoirs of a Ukrainian Madman. It is important to notice that generational memory is an expression of a symbolic experience and its re-evaluation. The national identity in Zabuzhko’s novel is represented as the memory of the war generation which has lost its heroism in the context of Soviet propaganda. Kostenko’s novel, on the other hand, focuses on the generation of the 1960s. Currently, we can find three generations in the Ukrainian society, which construe the memory of the past in different ways. This provokes one to make efforts to consolidate fragmented memories and find common values which will be recognized collectively. The juxtaposition of the selected novels demonstrates how different the images of individual and collective memory in contemporary Ukrainian literature are and can trigger further reflection on the selective nature of memory in literature.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Jarosław Poliszczuk – dr hab., prof. w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Zainteresowania badawcze dotyczą historii literatury ukraińskiej XIX–XX wieku, współczesnej ukraińskiej literatury i kultury, komparatystyki literackiej, teorii literatury oraz kulturoznawstwa. Autor wielu rozpraw naukowych, w tym monografii Міфологічний горизонт українського модернізму (Iwano-Frankowsk 1998; wyd. 2, popr. 2002), Література як геокультурний проект (Kijów 2008), Пейзажі людини (Charków 2008, 2013), »І ката, і героя він любив…« Михайло Коцюбинський: літературний портрет (Kijów 2010), Реактивність літератури (Kijów 2016). Opublikował także eseje w tomie Із дискурсів і дискусій (2008) oraz krytykę literacką w książce РЕвізії пам’яті (2011). W Polsce została opublikowana książka Ukraińskie rozstaje (Białystok 2015, seria wydawnicza „Przełomy/Pogranicza”). Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie Humanistycznym w Równem (1984–2001), na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska” (2007–2011), na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001–2011), na Kijowskim Uniwersytecie im. Borysa Grinczenki (2011–2017). Członek Komisji Historii Slawistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, członek Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) oraz Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki. W roku akademickim 2016/2017 odbywał roczny staż naukowy jako laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, przyznanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7614
ISBN: 978-83-64081-25-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", 23–24 lutego 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Poliszczuk_Mapa_pamieci_w_ujeciu_pokoleniowym.pdf438,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)