REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7602
Tytuł: Modlitewnik jako medium pamięci. Rzecz o Barbarze Ludowice z Dłuskich Nowomiejskiej, praprababce Józefa Ignacego Kraszewskiego
Inne tytuły: A Prayer Book as a medium of memory. The thing about Barbara Ludowika Nowomiejska (née Dłuska) – J. I. Kraszewski’s great-great grandmother
Autorzy: Mazur, Karolina
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lut-2019
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. Elżbieta Dąbrowicz, Beata Larenta, Magdalena Domurad, Białystok 2017, s. 117-131
Konferencja: Konferencja naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", Białystok 23–24 lutego 2015 r.
Abstrakt: Barbara Ludowika Nowomiejska (née Dłuska) was the first owner of the Korona Niebieska Prayer Book, which was published in 1727 in Sandomierz. The tears of individual family members accumulated on its pages make it possible to qualify the book as a medium of memory. If not for this eighteenth-century prayer book and the memories associated with it, Józef Ignacy Kraszewski would not have had an opportunity to present the readers with the fate of a „courageous woman”, the owner of the „precious relics”, i.e. his great-great grandmother. The memory of Barbara Ludowika Nowomiejska (née Dłuska) has survived to modern times only due to the fact that the „Golden Altar” was passed down with such reverence from generation to generation and since the 1960s has been respectfully stored in the Museum of Józef Ignacy Kraszewski in Romanów.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Karolina Mazur – absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich UMCS (filologia polska, literaturoznawstwo). Interesuje się życiem i twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego. Autorka książki popularno-naukowej Apolinary Nosalski. Życie i twórczość ( Siemień 2013), a także kilku publikacji naukowych: Rola „matrony” w powstaniu styczniowym oczyma Józefa Ignacego Kraszewskiego („Dziecię Starego Miasta” i „Żyd”) w: Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna, red. A. Kulecka, Warszawa 2013; Kałuża jako symbol małżeństwa z rozsądku. Historia Olimpii, bohaterki powieści J. I. Kraszewskiego „Serce i ręka” w: Życie prywatne Polaków. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. 3, red. J. Kita, M. Klempert, M. Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn 2014; Anna Jagiellonka jako bohaterka „Infantki” – „hic mulier”, matrona i władczyni w: Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014–2015; Bezsenne noce bohaterów „Nocy majowej” Józefa Ignacego Kraszewskiego w: Noce romantyków. Literatura – Kultura – Obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków 2015; Kultura cygańska z dominującym wzorcem osobowym Cyganki Azy, barwnie zilustrowana w powieści J. I. Kraszewskiego „Chata za wsią” w: Gawędy o kulturach II, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2016; Wpływ kobiecych wzorców osobowych na modele świata przedstawionego w „Diable” Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Literackie obrazy świata 1. Sfery kreacji, red. A. Luboń, J. Gościńska, M. Karpińska, Rzeszów 2016; Zakazana miłość jako plama na złotych szatach arystokratycznego rodu („Serce i ręka” J. I. Kraszewski), w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Moda i styl życia”, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, t. VI, Łódź-Olsztyn 2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7602
ISBN: 978-83-64081-25-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja Naukowa "Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)", 23–24 lutego 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Mazur_Modlitewnik_jako_medium_pamieci.pdf326,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)