REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7580
Tytuł: The protection provided by the CPRD for persons with schizophrenia in the field of employment – from a Polish perspective
Autorzy: Pachnik, Cezary
Słowa kluczowe: schizophrenia
disability
mental illness
rights of persons with disabilities
employment
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-lut-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 4, 2018, s. 145-158
Abstrakt: The rights of persons with schizophrenia are protected by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, not only because schizophrenia fulfills the legal definition of disability resulting from the CRPD, but also because it fits with the definition described in other acts of international law. The Polish legislator also perceives schizophrenia as a disability. The CRPD has many provisions connected with the employment of persons with schizophrenia. The most relevant provisions which have influence on this case are the general principle of nondiscrimination, the right to participate in social-life, the right to rehabilitation, the awareness-raising obligation of the state, equal protection of the benefits of the law, equality in employment and the prohibition of discrimination in trade unions. Poland, as a party to this convention, is obligated to implement its provisions. In fact, Poland has implemented the basic provisions of this treaty, but more specific provisions encounter difficulties, especially in awareness-raising and in professional activation.
Afiliacja: University of Bialystok
Nota biograficzna: Cezary Pachnik – M.A. in Law, Ph.D. candidate at Department of Public International Law, Faculty of Law, University of Bialystok.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7580
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.04.13
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5758-361X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_4_C_Pachnik_The_Protection_Provided.pdf134,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.