REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7355
Tytuł: Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne [Criminality of Foreigners. Legal, Criminological and Practical Aspects] Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, pp. 639
Autorzy: Redo, Sławomir
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-sty-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 3, 2018, s. 121-125
Afiliacja: Academic Council on the United Nations System
Nota biograficzna: Sławomir Redo, PhD, dr. hab., Senior Adviser, Academic Council on the United Nations System (Vienna, Austria); f. UN Senior Crime Prevention and Criminal Justice Expert and staff of the UN Office on Drugs and Crime (ret.) He had been involved in numerous projects implementing UN standards and norms in crime prevention and criminal justice. In other capacities he assisted in the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and online international crime prevention and criminal justice education. He published four books, co-edited four others, including “Refugees and Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic Education” (Springer 2018), and published about 80 articles – mostly on the UN law and practice of crime prevention and criminal justice. Course lecturer on “Th e United Nations and Crime Prevention Course” for graduate students (Austria, China, Poland). Promoter of criminological education and training to help meet the goals of the 2030 UN Sustainable Development Agenda.
E-mail: s@redo.net
URI: http://hdl.handle.net/11320/7355
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.03.10
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2018-4217
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_3_S_Redo_Przestepczosc_cudzoziemcow_Aspekty_prawne_kryminologiczne_i_praktyczne .pdf117,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.