REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7269
Tytuł: Środowiskowe funkcje bibliotek publicznych i ich wpływ na finansowanie bibliotek
Inne tytuły: The community role of public libraries and their effect on library funding
Autorzy: Jezierska, Małgorzata
Słowa kluczowe: biblioteki publiczne
finansowanie bibliotek publicznych
budżety partycypacyjne
budżety obywatelskie
public libraries
public library funding
participatory budgets
community budgets
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 251-271
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Cechą bibliotek publicznych są ścisłe relacje ze środowiskami, w których pracują. Ich zadania, zakres usług wynikają z potrzeb określonych grup mieszkańców. Środowiskowa rola bibliotek publicznych warunkuje poziom ich finansowania, a także możliwości pozyskiwania środków. Podstawą realizacji zadań bibliotek publicznych jest dotacja podmiotowa organizatora, choć coraz częściej biblioteki sięgają po środki pozabudżetowe, szukają sprzymierzeńców w najbliższym otoczeniu (np. w stowarzyszeniach lokalnych, przedsiębiorstwach i instytucjach lokalnych, wśród osób prywatnych). W ostatnich kilku latach możliwością pozyskiwania środków na realizację konkretnych zadań bibliotek publicznych są budżety obywatelskie, partycypacyjne. Coraz większy udział tych środków w budżetach bibliotek publicznych świadczy o docenieniu ich roli wśród mieszkańców, władz samorządowych czy lokalnych instytucji i organizacji.
Public libraries are marked by their close ties with the local communities. Their tasks and the scope of services result from the needs of the specific groups of citizens. The community role of public libraries determines the level of their financing and their ability to obtain new funds. Specific subsidies from the managing authority are the main source of funding, even though public libraries obtain increasing amounts of extra-budgetary funds as they look for partners within their local communities (such as local associations, companies and institutions as well as private sponsors). For several years now, libraries have been able to obtain funds for specific purposes within the community and the participatory budgets. The ever-larger proportion of these funds in the public library budgets is a sign that citizens, local governments, institutions and organisations acknowledge their community role.
Afiliacja: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Pracownia Bibliotekoznawstwa
E-mail: m.jezierska@bn.org.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7269
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.15
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Jezierska_Srodowiskowe_funkcje_bibliotek_publicznych.pdf271,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.