REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7256
Tytuł: Wypłata wynagrodzenia z tytułu public lending right
Inne tytuły: The payment related to the Public Lending Right
Autorzy: Ciszewska, Wanda A.
Słowa kluczowe: prawo autorskie
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne
copyright
Public Lending Right
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
the Association of Authors and Publishers Copyright Polska
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 69-85
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Z końcem 2015 r. wprowadzono w Polsce public lending right – prawo publicznego użyczenia. Jest to jedno z praw autorskich, które daje ich właścicielowi możliwość decydowania o dopuszczeniu do wypożyczania dzieła, ale również prawo otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia. Instytucją wyznaczoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dokonywania w latach 2016–2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Doszło już do pierwszych wypłat z tytułu PLR. Jest to zatem dobry czas, aby przyjrzeć się dokładniej jak ten system jest realizowany.
In 2015, public lending right was introduced in Poland. This is one of the copyright laws that gives the owner the power not only to decide about lending his work in the library, but also to receive remuneration for this. The Minister of Culture and National Heritage designated the Association of Authors and Publishers Copyright Polska to distribute and pay the fees for Public Lending Right in the 2016-2020 period. The first PLR payout has already taken the place, so it is a good time to take a closer look at how exactly this system works.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
E-mail: tai@umk.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7256
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.04
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_A_Ciszewska_Wyplata_wynagrodzenia_z_tytulu_public_lending_right.pdf582,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.