REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7252
Tytuł: Formy wspierania bibliotek w Polsce na przestrzeni wieków – mecenat indywidualny, społeczny, państwowy
Inne tytuły: Forms of the library support in Poland over the centuries – the individual, social and state patronage
Autorzy: Zimnoch, Katarzyna
Słowa kluczowe: historia bibliotek
formy wsparcia bibliotek
mecenat biblioteczny
history of libraries
forms of library support
library patronage
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 11-28
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Celem referatu jest przedstawienie różnych form wspierania, powstawania i funkcjonowania bibliotek w Polsce od średniowiecza po współczesność. We wcześniejszych epokach (średniowiecze, renesans, barok i oświecenie) dominowała działalność dworu, Kościoła, niekiedy rad miejskich. W XIX w. coraz większe znaczenie miały społeczne i instytucjonalne formy opieki (fundacje, towarzystwa) nad bibliotekami, w XX w. – instytucje państwowe. Wspieranie bibliotek przybierało różne formy – od inicjowania ich powstania, przez wzbogacanie księgozbioru, animowanie działalności biblioteki jako instytucji kultury, oświaty i nauki, po wsparcie osób zajmujących się działalnością biblioteczną. Przyjrzenie się temu zagadnieniu w szerokim ujęciu chronologicznym pozwoli na obserwację ewolucji form opieki nad bibliotekami.
The purpose of this work is to present various forms of support, development and functioning of the libraries in Poland from the Middle Ages to the present time. In the medieval times, the renaissance, the baroque and the enlightenment the work of the royal court as well as the church and at times the city council dominated. In the nineteenth century, the social and the institutional forms of the care over the libraries (foundations, societies) gained importance, and in the twentieth century, public institutions became significant. The support of the libraries has been taking different forms, from initiating their creation, up to enriching book collection, animating their activity as cultural, educational, and learning institutions, as well as providing aid to those involved in the library matters. Looking at that issue from a broad, chronological perspective will make it possible to observe the evolution of the libraries’ supporting forms.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Interdyscyplinarnych Badań Filologicznych
E-mail: k.zimnoch@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7252
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.01
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Zimnoch_Formy_wspierania_bibliotek_w_Polsce.pdf198,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.