REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7239
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJeziorkowska-Polakowska, Anna-
dc.date.accessioned2018-12-07T11:02:29Z-
dc.date.available2018-12-07T11:02:29Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationŻydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 275-286pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-72-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7239-
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the scientific activity of Giza Frenkel, a researcher of Jewish folklore, whose most works were devoted to the phenomenon of paper cutouts (wycinanki) in the Jewish folk art. Basing on the example of paper cutouts, the folklorist followed not only the development of Jewish applied arts, but also the mutual influence and penetration with Polish folk art. The intermingling of cultures was observed by the Jewish researcher on the example of the forms of cutouts, their techniques and their ornamentation. The author of the article reminds the classification of paper cutouts made by Frenkel, as well as their importance in the religious life and traditional Jewish rites. The author of the article claims that Giza Frenkel’s work on folklore contributed to the revival of such a form of folk creativity, as the cutout, in America, Israel, and, partially, also in Poland.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Alter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;18-
dc.relation.ispartofseriesStudia żydowskie;5pl
dc.subjectfolklorepl
dc.subjectGiza Frenkelpl
dc.subjectfolk artpl
dc.subjectpaper cutoutpl
dc.subjectJewish folklorepl
dc.subjectJewish artpl
dc.titleNa początku była wycinanka... – Giza Frenkel, badaczka żydowskiego folklorupl
dc.title.alternativeIn the beginning there was a paper cutout... Giza Frenkel – a researcher of Jewish folklorepl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA, dr, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kuratorka Koła Dydaktyków, a także członkini Towarzystwa Naukowego KUL. Zainteresowania badawcze: kultura i sztuka polskich Żydów, język jidysz, dydaktyka języka polskiego, jak również język rosyjski i niemiecki. Autorka książek: Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864–1939) (Lublin 2010) oraz Polsko-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny (Lublin 2013). Redaktorka tomu: (wraz z A. Karczewską) Żydowskie dziecko (Lublin 2013). Finalistka Konkursu im. Majera Bałabana ogłoszonego przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (2009).pl
dc.description.AffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublinpl
dc.description.referencesFrenkel G., Wycinanka żydowska, „Polska Sztuka Ludowa” 1965, nr 3.pl
dc.description.referencesJeziorkowska-Polakowska A., Wykonanie kartki okolicznościowej z wykorzystaniem techniki wycinanki żydowskiej, w: Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie (materiały dla nauczycieli), red. M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska, S. J. Żurek, Lublin 2003.pl
dc.description.referencesGoldberg-Mulkiewicz O., Giza (Gizela) Frenkel (Frankel, Fränklowa, Fraenklowa) (1895–1984), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002.pl
dc.description.referencesGoldberg-Mulkiewicz O., Przenikanie elementów twórczości ludowej między społecznością polską i żydowską, „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 1-2.pl
dc.description.referencesGoldstein M., Dresdner K., Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów 1935.pl
dc.description.referencesГинзбург С., Марек П., Ebpeŭcкия народныя пъсни въ России, С. Петербургъ 1901.pl
dc.description.firstpage275pl
dc.description.lastpage286pl
dc.identifier.citation2Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławskipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Jeziorkowska-Polakowska_Na_poczatku_byla_wycinanka.pdf221,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.