REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7237
Tytuł: Znaczenie spuścizny naukowej Anatola Leszczyńskiego dla badań historii i historycznej antroponimii Żydów Podlasia
Inne tytuły: The importance of Anatol Leszczyński’s scientific heritage for the study of history and of the historical anthroponymy of Jews in Podlasie
Autorzy: Dacewicz, Leonarda
Słowa kluczowe: Anatol Leszczyński
Natan Lichtenstein
Jewish history
Jewish settlement in Poland
anthroponymy
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 249-262
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;18
Studia żydowskie;5
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015
Abstrakt: The aim of the article is to present the figure of Anatol Leszczyński (actually, Natan Lichtenstein) – a researcher of the history of Jewish settlement – and to discuss the contents of his selected works. Leszczyński based his exploration of the history of Jews in Eastern Poland, among others, on the Pinkas, chronicles written in Hebrew, which – because of the language barrier – were unavailable to Polish scholars. The author discusses Leszczyński’s findings on the Jewish settlement in Podlasie. Leszczyński divided this phenomenon into four periods and proved that in the 18th century the process of Jewish settling in Podlasie ended. The article discusses also Leszczyński’s research on the functions of Qahals, which determined the Jewish autonomy, as well as the legal situation of the Jews in Poland in various historical periods. Leszczyński discussed in his research also the issue of livelihood of the Jewish population, which was reflected in the naming of people, as a large group of Jews in Podlasie had names derived from vocations. In the last part of the text, the author discusses Leszczyński’s findings regarding relations between Jews and Christians, as well as the attitude of the Catholic Church, which held a certain type of care over other denominations, including the Jews.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: LEONARDA DACEWICZ, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracownik Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historyczna i współczesna antroponimia i mikrotoponimia polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza, socjolektalne odmiany języka, komparatystyka językoznawcza polsko-wschodniosłowiańska. Współautorka (wraz z Z. Abramowicz i L. Citko) dwutomowego Słownika historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.) (Białystok 1997–1998) oraz (z Z. Kowalik-Kaletą i B. Raszewską-Żurek) I tomu Słownik najstarszych nazwisk polskich – pochodzenie językowe nazwisk omówionych w Historii nazwisk polskich (Warszawa 2007). Autorka wielu książek, w tym: Nazewnictwo kobiet w dawnym powiecie mielnickim (XVI-XVII) (Białystok 1994), Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym (Białystok 2012) oraz Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.) (Białystok 2014). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (2001); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), a także Złoty Krzyż Zasługi oraz Tytuł Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku (2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7237
ISBN: 978-83-63470-72-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Dacewicz_Znaczenie_spuscizny_naukowej.pdf162,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.