REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7230
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRogalewska, Ewa-
dc.date.accessioned2018-12-06T11:19:57Z-
dc.date.available2018-12-06T11:19:57Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationŻydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 113-127pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-72-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7230-
dc.description.abstractThe article is devoted to Yitzhak Arad – a General in the Israel Defense Forces, a professor at the University of Tel Aviv, researching the history of the Holocaust, and the director of Yad Vashem, bound from an early age with the Zionist idea . The author of the article cites biographical information about Arad, who, born in the Vilnius region under the name Rudnicki, survived the war as a member of Soviet guerrilla troops, and then got to Palestine. The author draws attention to the numerous achievements of Yitzhak Arad in the field of the history of the Holocaust: he is the author of the most important study devoted to the Vilnius ghetto (Ghetto in flames), and a study on the death camps in Belzec, Treblinka and Sobibor. Moreover, he helped to popularize in the West Dziennik (The Diary) of Kazimierz Sakowicz by the means of an English edition. The author also mentions in this article the controversies associated with the historian – including the initiation of an investigation in 2006 by the Lithuanian authorities, concerning the participation of Arad as an employee of the Soviet secret police in actions against the Lithuanian partisans and in atrocities against the civilian population, which was, however, closed for the lack of evidence.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Alter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;18-
dc.relation.ispartofseriesStudia żydowskie;5pl
dc.subjectYitzhak Aradpl
dc.subjectYitzhak Rudnickipl
dc.subjectYad Vashempl
dc.subjectthe Holocaustpl
dc.subjectVilnius regionpl
dc.titleIcchak Arad – świadek, żołnierz, historykpl
dc.title.alternativeYitzhak Arad – a witness, soldier and historianpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteEWA ROGALEWSKA, dr, wieloletni kustosz Muzeum w Tykocinie (do 2001 roku), kierownik Referatu Edukacji Historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Białymstoku Instytutu Pamięci Narodowej. Autorka książek: Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady – świadectwa literatury i życia (Białystok 2008; wyd. 2 uzup.: Białystok 2013) oraz (wraz z D. Boćkowskim i J. Sadowską) Kres świata białostockich Żydów (Białystok 2014). Redaktorka i współredaktorka wielu tomów, w tym: (wraz z Ł. Lubiczem-Łapińskim) Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939 (Białystok 2012). Autorka wielu wystaw o najnowszej historii regionu. Współautorka szeregu projektów badawczych oraz edukacyjnych.pl
dc.description.AffiliationInstytut Pamięci Narodowej, Białystokpl
dc.description.referencesAleksiun-Mądrzak N., Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1947, cz. 1, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1995/1996, nr 2.pl
dc.description.referencesArad I., Getto In flames: the struggle and destruction of the Jews in Vilna in the Holocaust, New York 1982.pl
dc.description.referencesBohdanowicz J., Oddział partyzancki Kmicica Armia Krajowa Okręg Wileński, Warszawa 2008pl
dc.description.referencesBerendt G., Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945–1967, w: Polska 1944/45–1989. Studia i materiały 7, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesCholewiński Z., Groza i prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie, Sefer zikaron le-esrim ve-shalosh kehilot she-nehrevu be-ezor Svintsian, ed. Sh. Kanc, Tel Aviv 1965.pl
dc.description.referencesGrunt-Mejer Z. M., Partyzancka Brygada Kmicica. Wileńszczyzna 1943, Bydgoszcz 1997.pl
dc.description.referencesNastępstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011.pl
dc.description.referencesPisarski M., Emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1951, w: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesStankowski A., Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, w: G. Berendt, A. Grabski. A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesSzaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesSzarota T., U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesWardzyńska M., Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941 – lipiec 1944, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesŻbikowski A., U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939 – lipiec 1941, Warszawa 2006.pl
dc.description.firstpage113pl
dc.description.lastpage127pl
dc.identifier.citation2Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławskipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Rogalewska_Icchak_Arad.pdf196,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.