REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7229
Tytuł: Emil Leon Post. Współtwórca podstaw informatyki z Augustowa
Inne tytuły: Emil Leon post: The contributor to the foundations of computer science from Augustów
Autorzy: Trzęsicki, Kazimierz
Słowa kluczowe: Emil Post
theoretical computer science
logic
mathematics
Augustów
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Źródło: Żydzi Wschodniej Polski. Seria IV: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 95-109
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;18
Studia żydowskie;5
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015
Abstrakt: The article is devoted to Leon Post, an outstanding mathematician and logician, the co-founder of fundamentals of theoretical computer science. The scholar from Augustów, with Jewish roots, left Poland in 1904 at the age of seven and settled with his parents in the United States. The author of the article looks at Post’s biography in a broad historical context, discussing in the first part of the text the history of Jewish settlement in Augustów and in Eastern Poland. Then he goes on to the presentation of Emil Post’s biography, showing his childhood, the controversy associated with conflicting information about the arrival of Post to America, his years of study, years of scientific work and the family situation of the scientist from Augustów. In the next part of the article, the scientific achievements of the researcher are presented. The greatest achievements of Emil Post include the creation of many-valued logic, the creation of a computational model, called today the “Post’s machine”, and the theory of μ-recursive functions, thanks to which he is now considered to be one of the founders of the theory of computing machines. Post’s work had also impact on the development of formal linguistics.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: KAZIMIERZ TRZĘSICKI, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor tomów: Zmiany w systemie finansowym w latach 90-tych na przykładzie wybranych krajów Europy. Materiały z konferencji naukowej (Białystok 1999), a także Ratione et studio. Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze (Białystok 2005). Autor wielu książek, w tym: Logika operatorów czasów gramatycznych a problem determinizmu (Białystok 1986); Elementy logiki dla humanistów (Warszawa 1994) oraz Logika z elementami semiotyki i retoryki (Białystok 2009). Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012). Ostatnio wydał książkę: (wraz z A. Karpińską) Etyka informatyczna (Białystok 2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7229
ISBN: 978-83-63470-72-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały dydaktyczne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, 15–16 czerwca 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Trzesicki_Emil_Leon_Post.pdf166,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.