REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7194
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKrzyżanowski, Piotr-
dc.date.accessioned2018-11-29T13:02:29Z-
dc.date.available2018-11-29T13:02:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 309-334pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-45-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7194-
dc.description.abstractMembers of the Muslim Parish in Gorzów Wielkopolski formed the most numerous group of the Polish Tatars in the Western and Northern Territories after the Second World War. They introduced a solid element into the multiethnic aspect of these territories, as well as into their reconstruction after the war damages. Within time, the members of the Muslim Parish in Gorzów began to assimilate. In order to stop this process, the Tatars tried living in one group and place. As a consequence, at the end of the 1960s, a process of migration of the Tatars to the Podlasie region began. They would usually choose Białystok as their home, with the mosques located in nearby Kruszyniany and Bohoniki. Those who had stayed in Gorzów, found themselves on the margin of the religious life of the Polish Tatars. the death of Bekir Radkiewicz and Rozalia Aleksandrowicz in 2008 was the great loss for the Muslim Parish in Gorzów Wielkopolski. As a result, the Muslim Parish in Gorzów Wielkopolski ceased its activity and eventually was disbanded in 2012.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;29-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;6-
dc.subjectPolish Tatarspl
dc.subjectMuslim Parishpl
dc.subjectAssimilationpl
dc.subjectMinoritypl
dc.subjectTatarzy polscypl
dc.subjectgmina muzułmańskapl
dc.subjectasymilacjapl
dc.subjectmniejszościpl
dc.titleDziałalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie Wielkopolskim w świetle materiałów archiwalnychpl
dc.title.alternativeThe activity of the Muslim Parish in Gorzów Wielkopolski in the light of archival materialspl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimpl
dc.description.referencesAP w Gorzowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe Gorzowskie, sygn. 401.pl
dc.description.referencesAP w Gorzowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe Gorzowskie, sygn. 402.pl
dc.description.referencesAP w Gorzowie Wielkopolskim, Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. 1433.pl
dc.description.referencesAIPN BU 0023/259/2 Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego.pl
dc.description.referencesAIPN BU 00231/259/1 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.pl
dc.description.referencesArchiwum Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Program konferencji naukowej ,,Tatarzy w nauce polskiej”, Gorzów Wielkopolski, 23.10.1986.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240.pl
dc.description.referencesDekret Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie. Dz. U. z 1945 r., nr 48, poz. 271.pl
dc.description.referencesDekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Dz. U. z 1953 r., nr 10, poz. 32.pl
dc.description.referencesDekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Dz. U. z 1957 r., nr 1, poz. 6.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Dz. U. nr 29, poz. 155.pl
dc.description.referencesChabasińska A., Powstanie i organizowanie się pierwszych wspólnot wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, „Nadwarciański rocznik Historyczno-Archiwalny” 2010, nr 17.pl
dc.description.referencesChazbijewicz S., Tatarzy, w: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesFranków P., Zasiedlanie Gorzowa i powiatu gorzowskiego w latach 1945–1948 na tle ruchów migracyjnych Polaków po II wojnie światowej, w: Lubuszanie z Kresów Wschodnich. Wspomnienia i dokonania, red. E. Kraszewska, Gorzów Wielkopolski 2008.pl
dc.description.referencesKonopacki A., Trzy fale osadnictwa tatarskiego od Wielkiego Księstwa Litewskiego po Ziemie Odzyskane, Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość, red. P. J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2016.pl
dc.description.referencesKostkiewicz-Górska G., Tatarzy w Gorzowie Wielkopolskim, w: Gorzów miastem wielu kultur, red. B. A. Orłowska, P. J. Krzyżanowski, Gorzów Wielkopolski 2014.pl
dc.description.referencesKowalska M., Od Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Szkice 70 lat działalności, w: Od Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie (1945–2015), red. M. Kowalska, W. Popek, Gorzów Wielkopolski 2015.pl
dc.description.referencesKrzyżanowski P. J., Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego Polski Ludowej wobec Tatarów w Polsce w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN, w: Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość, red. P. J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2016.pl
dc.description.referencesKrzyżanowski P. J., Tatarzy w powojennej Polsce na pograniczu zachodnim, w: Pogranicze wschodnie i zachodnie, red. M. Czaborska-Rosada, E. Gołachowska, E. Serafin, K. Taborska, A. Zielińska, Warszawa–Gorzów Wielkopolski 2015.pl
dc.description.referencesKunicki B. J., Kresowe sentymenty, w: Lubuszanie z Kresów Wschodnich. Wspomnienia i dokonania, red. E. Kraszewska, Gorzów Wielkopolski 2008.pl
dc.description.referencesPogorzelski A. J., Polscy Tatarzy, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 3.pl
dc.description.referencesRymar D., Skąd jesteśmy, czyli jak rodził się polski Gorzów, Gorzów Wielkopolski 2015.pl
dc.description.referencesMiśkiewicz A., Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005, Gorzów Wielkopolski 2009.pl
dc.description.referencesMiśkiewicz A., Tatarzy polscy w latach 1945–1989. Zarys historyczny, „Studia Podlaskie” 1992, t. 3.pl
dc.description.referencesSikorski J., Mniejszości wyznaniowe w Gorzowie w dobie PRL: zarys problemu, „Nadwarciański rocznik Historyczno-Archiwalny” 2009, nr 16.pl
dc.description.referencesSłownik Biograficzny Tatarów Polskich XX wieku, red. A. Miśkiewicz, Białystok 2016.pl
dc.description.referencesSobczak J., Położenie prawne tatarskich wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczny” 1988, nr 3.pl
dc.description.referencesPomerania Ethnica, część I: Tatarzy polscy, część II: Tatarzy, reż. J. Mieczkowski, G. Fedorowski, TVP S.A. Oddział w Szczecinie, 1995.pl
dc.description.firstpage309pl
dc.description.lastpage334pl
dc.identifier.citation2Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopackipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Krzyzanowski_Działalnosc_Muzulmanskiej_Gminy_Wyznaniowej.pdf1,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.