REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7193
Tytuł: Tatarzy litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne
Inne tytuły: The Lithuanian Tatars or Lipka Tatars? Historical-semantic deliberations and the proposed terminology
Autorzy: Konopacki, Artur
Kulwicka-Kamińska, Joanna
Łapicz, Czesław
Słowa kluczowe: Tatars
Grand Duchy of Lithuania
Lipka Tatars
Lithuanian-Polish Tatars
Tatarzy
Wielkie Księstwo Litewskie
Lipkowie
Tatarzy litewsko-polscy
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 291-307
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The history of the Lithuanian-Polish Tatars is hard to interpret unambiguously. Their multi-layer history combined with the difficulty of cultural self-identification are reflected in the names used in reference to this ethnic group. The article presents the names used so far in the subject literature. The name “Lithuanian Tatars” is considered by many as out of date and “Lipka Tatars” is even less favoured. In this article, the authors try to present the development of the particular names of the Tatar settlers in the area of the former Grand Duchy of Lithuania, showing their historical-semantic origin. A new terminology is proposed. According to the authors of this work, the most adequate names include Lithuanian-Polish Tatars and/or the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania.
Afiliacja: Joanna Kulwicka-Kamińska - Centrum Badań Kitabistycznych UMK w Toruniu
Czesław Łapicz - Centrum Badań Kitabistycznych UMK w Toruniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7193
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Konopacki_J_Kulwicka-Kaminska_Czeslaw_Lapicz_Tatarzy_litewscy_czy_Lipkowie.pdf175,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.