REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7189
Tytuł: Uwagi o kulturze orientalnej w dokumentach sformułowanej świadomości estetycznoliterackiej polskiego Oświecenia (w pismach teoretycznoliterackich i krytycznoliterackich)
Inne tytuły: Notes on oriental culture in the poetics and literary discourse of the Polish Enlightenment
Autorzy: Kupiszewska, Anna
Słowa kluczowe: orientalism
Enlightenment
East
poetics
image of Orient
orientalizm
Oświecenie
poetyka
Wschód
wizja Orientu
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 235-249
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: Orientalism, which is generally understood as a reference to the Eastern culture, was an important trend of the Enlightenment. It was based on specific, created by Europeans, image of Orient. An important role in creation of the image of the East was played by poetics and literary criticism of the period. They were reflecting both knowledge and opinions about Orient. Many of them were normative texts and they have influenced writers` process of creation. That is why it is worth taking a closer look at what role “the Oriental matter” played in their works and what vision of the East they created. The interesting notices are possible to be found in texts from the whole Enlightenment period – from the beginning of Stanisław August Poniatowski`s reign to the twenties of 19th century. Moreover, they represent main culture movements of the period. This subject was raised by many writers, among them I. Krasicki, J. U. Niemcewicz, A. K. Czartoryski, S. K. Potocki, E. Słowacki, J. Tarnowski. The analysis of selected works makes it possible to highlight a few aspects of Eastern culture on which the authors have been particularly focused.
Afiliacja: Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, Uniwersytet Rzeszowski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7189
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kupiszewska_Uwagi_o_kulturze_orientalnej.pdf148,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.