REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7181
Tytuł: Egipt międzywojenny w relacjach Polaków
Inne tytuły: Interwar Egypt through the eyes of Polish visitors
Autorzy: Hoff, Emil
Słowa kluczowe: Egypt
Poland
interwar
travel
tourism
Egipt
Polska
międzywojnie
podróż
turystyka
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 121-145
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: After 1918 Europeans travelled across the world seeking all exotic things hoping that it would help them reinvent their own culture traumatized by the Great War. Poles followed that path, willing to rest from politics after regaining their long-lost independence. They would visit Egypt for many reasons: most often as pilgrims on their way to Holy Land, some were scholars and scientists attending academic conferences, others wanted to conduct their own research or were simply students trying to broaden their knowledge in the field of Oriental studies. Some explored the country as tourists, while others were seeking inspiration for their artwork. Among Poles who travelled to Interwar Egypt most belonged to the well-educated middle class: they were scholars, lawmen, medical doctors, journalists, writers, Catholic priests. In their writings Poles would describe two Egypts: the ancient one, which was perceived as a despotic monarchy based on brutal exploitation of its people, and the modern Arabic one, with its current socio-political issues and Egyptians still learning the basics of parliamentary system. Poles also tried to learn what Egyptians knew and thought about Poland and its citizens.
Afiliacja: Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7181
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Hoff_Egipt_miedzywojenny_w_relacjach_Polakow.pdf199,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.