REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7175
Tytuł: Józef Julian Sękowski (1800–1858). Kontrowersyjny badacz Wschodu muzułmańskiego na tle epoki
Inne tytuły: Józef Julian Sękowski (1800–1858). A controversial scholar of the Muslim East against the background of the Romantic Era
Autorzy: Nowak, Joanna
Słowa kluczowe: Polish orientalism
image of Turkey
Romantic writing
criticism of Eurocentrism
Muslim East
orientalistyka polska
wizerunek Turcji
romantyczne piśmiennictwo
krytyka europocentryzmu
muzułmański Wschód
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 17-33
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie; 6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: Józef J. Sękowski, a respected orientalist, authority in the field of the Muslim East, writer and publicist in the Romantic Era, is well-known among historians, orientalists and experts in Russian studies. Thus, the article analyses selected aspects of his impressive life’s work, which have not been discussed before. What is particularly emphasised is his outstanding research perspective on ‘The Other’ and the image of Turkey, founded on thorough source-based knowledge, familiarity with the European literature and the traveller’s personal experience. What distinguished the image of Turkey was that the fact that the country was open-minded, original and not influenced by Eurocentric prejudice at that time.. The author did not idealize Turkey, yet his only intention was to emphasise diversity of civilisations and their equality, and pointed out it was a misconception to describe the East as worse, irrational and declining, in comparison to the mature, rational and enlightened West. The precursor of E. Said’s thought claimed that the Europaeans, who are convinced of their civilisation’s superiority, perceived their civilisation as ‘the one and only’, thus unjustifiably regarded the nations of the Muslim East as worse and even deprived of enlightenment.
Afiliacja: Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk
URI: http://hdl.handle.net/11320/7175
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Nowak_Jozef_Julian_Sekowski_(1800–1858).pdf156,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.