REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7170
Tytuł: Замечания к общим элементам нескольких древнечешских, древнепольских, рутенских и церковнославянских текстов
Inne tytuły: Notes on the common elements of several Old Bohemian, Old Polish, Ruthenian and Church‑Slavonic texts
Autorzy: Станковска, Петра
Słowa kluczowe: Библия
перевод
вернакулярный язык
западнославянские языки
древние рукописи
Gospel
translation
vernacular language
West Slavonic
manuscript
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 233-249
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The article reflects the existence of texts originating from the territory of today‘s eastern Poland, Belarus and Ukraine (in respective period Lithuanian Grand Duchy) of the 14th and 15th centuries, which show the mutual influence of Czech, Polish and Ruthenian. We also draw attention to two fragments of the Gospel according to Matthew, in which it is possible to trace the interaction of Old Czech and, more generally, West Slavic language influences and the Church-Slavonic text of the Gospel. The influence of the Church-Slavonic text is evident in the oldest monuments of the so-called 1 st redaction of the Old Bohemian translation of the Bible from the 14th century and, on the other hand, the West Slavonic language influences are observed on the fragment of the Church-Slavonic Gospel, probably from the 14th century. These facts seem to indicate a much greater mutual bi-directional influence of biblical texts in West Slavonic vernacular languages and the Church-Slavonic translation of the Gospel than previously thought.
Afiliacja: Люблянский университет
URI: http://hdl.handle.net/11320/7170
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.