REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7169
Tytuł: Восточнославянские флористические названия улиц в сопоставительном аспекте
Inne tytuły: Eastern Slavic floristic names of the street in the comparative aspect
Autorzy: Мезенко, Анна
Słowa kluczowe: виконим
годоним
урбаноним
урбанонимия
культурный код растительного мира
флористические названия улиц
vikonym
gondonym
urbanonym
urbanonymus
vegetative culture code
floristic names of streets
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 223-231
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The article examines the names of the streets of the Belarusian city of Vitebsk, the Russian city of Smolensk, the Ukrainian city of Cherkassy and Polish Bialystok, formed from plant names; their typology and connections with the plant code of culture are revealed, common and distinctive features of functioning are established.
Afiliacja: Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
URI: http://hdl.handle.net/11320/7169
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.