REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7168
Tytuł: К вопросу мотивации названий икон Богоматери в православии
Inne tytuły: On the origin of the names of the icons of the Mother of God in orthodoxy
Autorzy: Matus, Justyna
Słowa kluczowe: ikona
Matka Boża
nazwy ikon Matki Bożej
prawosławie
icon
the Mother of God
an origin of the names of the icons of the Mother of God
Orthodoxy
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 203-222
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: In the Orthodox Church, the icon holds a very important place. The Mother of God, as well as her wonderful images, play an enormous role in the life of Orthodox Christians. This article shows the sources of the names of icons of the Mother of God, including the most common ones. In addition, the most typical icon names are explained and analyzed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7168
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.