REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7163
Tytuł: Język nabożeństw, kleru i wyznawców obrządku wschodniego na terenie Białostocczyzny w XVIII i XIX wieku
Inne tytuły: The language of services, clergy and followers of the Eastern rite of the Bialystok region in the 18th and 19th centuries
Autorzy: Matus, Irena
Słowa kluczowe: polonizacja
język cerkiewnosłowiański
język rosyjski
polonization
Old Church Slavonic
Russian language
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 189-201
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: Orthodoxy brought Old Church Slavonic language as a language of service. The official language of the Orthodox Church was Ruthenian. Since the Union of Lublin, Ruthenian culture had been changed by Polish culture. After the polonization of the nobility, the process involved the priests and partly the peasants – the Uniates. In Polish language prayed and sung, the prayer books and worship songs collections were printed. The clergy took lessons, preached catechesis, and contacted the faithful and among themselves in Polish. In the process of the return of the Uniates to the Orthodox Church, the knowledge of the Old Church Slavonic and Russian language had been proved an important factor. At first, the higher church hierarchy was obliged to use these languages. Uniate and Roman Catholic schools were separated. The diocesan seminary with the Old Church Slavonic language was opened and Russian became the language of lecture. In 1830, the Uniate clergy was ordered to preach the sermons and catechesis in the local dialect in the diocese of Lithuania. In 1833, the documenation was ordered to keep in Russian and since 1836 also the record books. After the dissolution of the union, the knowledge of the Russian language grew and the services were celebrated in the Old Church Slavonic language. The folk schools consolidated the knowledge of these languages since the 60s of the 19th century, and from the 80s of the 19th century also orthodox parish schools. Over the centuries, the language of Eastern rite worshipers had been changed depending on the political situation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7163
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Matus_Jezyk_nabozenstw_kleru_i_wyznawcow_obrzadku_wschodniego.pdf237,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.