REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7162
Tytuł: Мова Віцебскага летапісу – помніка беларускага пісьменства XVII–XVIIІ стст.
Inne tytuły: The language of “Vitebsk Chronicles” as the monument of the Belarusian writing of the 17th–18th centuries
Autorzy: Мароз, Валянцiна
Słowa kluczowe: беларускiя хронiкi
старабеларуская лiтаратурная мова
языковыя нормы
лексiка
польска мова
параўнальна-гістарычный метад
Belarusian chronicles
old Belarusian literary language
a chronicle
language norms
vocabulary
Polish language
processing set
comparative-historical analysis
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 179-187
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: The article deals with the language of Pantsyrn’ and Averka’s Chronicles. The problem of the interaction between the Byelorussian and Polish languages in the XVIII century is touched upon.
Afiliacja: Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь
URI: http://hdl.handle.net/11320/7162
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.