REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7157
Tytuł: Виконимия белорусско‑польского приграничья: номинативный аспект
Inne tytuły: Viconymy of the Belarusian‑Polish border zone: nominative aspect
Autorzy: Дорофеенко, Марина
Słowa kluczowe: виконим
лексико-семантическая группа
принцип номинации
урбаноним
viconym
lexico-semantic group
principle of the nomination
urbanonym
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. Lilii Citko, Białystok 2018, s. 85-98
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", Białystok 14-15 września 2017 r.
Abstrakt: In the article nominative features of the Belarusian and Polish border systems of intrarural names are established, the general and particular characteristics are revealed in functioning of the analyzed viconyms. It is defined that according to the extent of decrease of attribute activity the principles of the nomination are placed in the following order: the principle of the nomination of an intrarural object according to the properties and qualities, to relation to other objects, to communication with the person as social being, to communication with an abstract notion. The general motivating bases are revealed and the features of fulness of lexico-semantic groups of the names functioning within various nomination principles are established.
Afiliacja: Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
URI: http://hdl.handle.net/11320/7157
ISBN: 978-83-7657-300-7
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną", 14-15 września 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)