REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7145
Tytuł: Trendy rynku usług szkoleniowych w Polsce
Inne tytuły: Training services market in Poland
Autorzy: Smolska, Małgorzata
Słowa kluczowe: usługa szkoleniowa
struktura rynku szkoleń
trendy na rynku usług szkoleniowych
training service
structure of the training market
trends in the training services market
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 88-101
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie stanu rynku usług szkoleniowych w Polsce wraz z nakreśleniem ogólnych trendów i tendencji rozwojowych. W pierwszej części artykułu zdefiniowano usługę szkoleniową. Autorka opisała rolę identyfikacji potrzeb w prawidłowym przebiegu procesu szkoleniowego. W drugiej części artykułu zaprezentowano obecną strukturę rynku szkoleniowego w Polsce, uwzględniając także preferencje nabywców usług szkoleniowych oraz najważniejsze trendy rynku usług szkoleniowych.
The aim of the article is to present the state of training services market in Poland and outline the general development trends. In the first part of the article author defines the training service market and outlines the role of identifying needs in the correct course of the training process. The second part of the article presents the past and present structure of the training services market in Poland, including the preferences of the clients and the most important trends in the training services market.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7145
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Smolska_Trendy_rynku_uslug_szkoleniowych_w_Polsce.pdf333,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.