REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7144
Tytuł: Rola sportu w sukcesie zawodowym
Inne tytuły: The effects of sport participation on professional success
Autorzy: Metelski, Adam
Słowa kluczowe: sport
sukces zawodowy
kapitał ludzki
wynagrodzenia
professional success
human capital
salaries
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 75-87
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Najczęściej w literaturze wymienia się prozdrowotny efekt aktywności fizycznej, aczkolwiek coraz większa liczba publikacji wskazuje, że bycie aktywnym fizycznie oddziałuje także na inne aspekty życia, w tym aspekt zawodowy. Okazuje się, że uprawianie sportu różnicuje poziom zarobków oraz satysfakcję z pracy, a są to dwa czynniki najczęściej wykorzystywane do opisu sukcesu zawodowego. Można więc stwierdzić, że uprawianie sportu przyczynia się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
Most often in literature a health-promoting effect of physical activity is mentioned, although a growing number of publications indicate that being physically active also affects other aspects of life, including work. It turns out that participation in sport differentiates the level of earnings and job satisfaction, and these two factors are the most commonly used to define professional success. Therefore, one can say that participation in sport can contribute to professional success.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7144
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Metelski_Rola_sportu_w_sukcesie_zawodowym.pdf2,37 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.