REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7143
Tytuł: Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jako instrument finansowania procesu uruchomienia i rozwoju działalności start-upów (mikro i małych przedsiębiorstw)
Inne tytuły: The Innovation Support Fund as an financing instrument for starting and developing business activity of micro and small companies
Autorzy: Żbik, Aneta
Słowa kluczowe: fundusze unijne
luka finansowa
start-upy
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
EU funds
financing gap
starts-up
Operational Programme Innovative Economy 2007-2013
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa:Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 59-74
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Jedną z zasadniczych barier tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć mikro i małych przedsiębiorstw jest utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI) został utworzony przez PARP w 2013 roku, w ramach projektu systemowego, zrealizowanego ze środków poddziałania 3.4 POIG, jako nowe narzędzie redukowania luki finansowej w sektorze MŚP. W perspektywie finansowej 2007-2013 ze środków funduszu udzielono 75 pożyczek na realizację innowacyjnych projektów start-upów, które musiały zapewnić dodatkowe finansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć ze środków inwestorów prywatnych (aniołów biznesu i funduszy venture capital). Artykuł prezentuje analizę działalności FPWI i jego rolę w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw.
One of the most significant barriers in establishing and developing innovative micro and small companies are difficulties in obtaining outside funding. The Innovation Support Loan Fund (ISLF) w as launched in 2013, within the framework of system project of Polish Agency for Enterprise Development under measure 3.4 of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, as a new source of reducing the financing gap in SMSs sector. The Fund’s granted 75 loans with additional contributions of private investors (business angels and venture capital funds). The article presents analysis of the Fund’s operations and its role in financing development ventures for micro and small companies.
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
URI: http://hdl.handle.net/11320/7143
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.