REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7140
Tytuł: Forma zarządzania przez delegowanie uprawnień – szanse i zagrożenia
Inne tytuły: Management by delegation of authority – opportunities and threats
Autorzy: Kolasa, Wojciech
Słowa kluczowe: delegowanie uprawnień
pokusa nadużycia
asymetria informacji
delegation of authority
moral hazard
asymmetric information
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, redakcja naukowa:Ewa Gruszewska, Anna Matel, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, s. 22-33
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono wpływ zarządzania przez delegowanie na organizację oraz korzyści i skutki uboczne pojawiające się po jego zastosowaniu. W pierwszej kolejności skupiono się na analizie strony teoretycznej, odnoszącej się do zagadnień zarządzania przez delegowanie uprawnień. Zaprezentowano, jakie możliwości daje wdrożenie tej formy zarządzania zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla zatrudnionych w nim pracowników. Przedstawiono także korzyści płynące z tej formy kierowania organizacją. Ukazano negatywne aspekty związane z zarządzaniem przez delegowanie uprawnień, takie jak: pokusa nadużycia, negatywna selekcja czy asymetria informacji.
The present article depicts the influence of management by delegation on organization as well as benefits and adverse effects of its application. First, the focus was put on explaining what delegation of authority involves. The opportunities for both: the enterprise and the employed workers created by implementing this form of management were presented. Furthermore, the benefits of this type of management were described. Finally, it was shown that management by delegation of authority may, nonetheless, have negative aspects such as: moral hazard, adverse selection or asymmetric information.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7140
ISBN: 978-83-917772-8-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Kolasa_Forma_zarzadzania_przez_delegowanie_uprawnien.pdf2,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.