REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7134
Tytuł: Wybrane aspekty współpracy gospodarczej Polski z Hiszpanią i Portugalią
Inne tytuły: Selected aspects of Poland economic cooperation with Spain and Portugal
Autorzy: Żukowski, Piotr Zbigniew
Słowa kluczowe: wymiana handlowa
handel zagraniczny
współpraca gospodarcza
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
integracja ekonomiczna
trade exchange
foreign trade
economic cooperation
foreign direct investment
economic integration
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 217-240
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Polska od kilku lat osiąga bardzo korzystne wyniki w handlu zagranicznym z Hiszpanią i Portugalią, a pozycja w wymianie towarowej tych krajów stale rośnie. Od momentu akcesji na znaczeniu również zyskuje handel wewnątrzgałęziowy w wymianie handlowej polsko-iberyjskiej. Polska jest głównym partnerem biznesowym wśród krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. Wymiana kapitałowa rozwija się nierównomiernie. Oba kraje należą do kluczowych inwestorów zagranicznych w Polsce, a podstawowymi branżami są: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, usługi finansowe, handel detaliczny oraz nieruchomości. Hiszpania i Portugalia nie należą do najważniejszych miejsc alokacji polskich BIZ, choć od 2004 roku zainteresowanie polskich inwestorów tymi rynkami systematycznie wzrasta. Wynika to przede wszystkim z dużej odległości geograficznej, a także ze stosunkowo słabej znajomości tych rynków i bariery językowej.
For several years Poland’s foreign trade with Spain and Portugal has reached very good results and The Polish position in Iberian Peninsula countries goods exchange is growing steadily. Intra-industry trade position in Polish-Iberian trade exchange is also growing since the accession. Poland is the most important business partner for Spain and Portugal from countries admitted to the European Union in 2004 and later. Capital cooperation with Spain and Portugal is developing erratically. Both countries are in top ten foreign investors in Poland and main sectors are architecture, industry wide, financial services, retail trade and immovables. However, both countries are not belong to the main target countries for Polish foreign direct investments, although, since 2004, interest of Polish investors in these markets systematically increases. Mostly it results from long geographic distance and also from poor knowledge of these markets and from language hindrance.
Afiliacja: Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7134
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Zukowski_Wybrane_aspekty_wspolpracy_gospodarczej_Polski_z_Hiszpania_i_Portugalia.pdf4,61 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.