REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7131
Tytuł: Wybrane organy państwowe na rynku telefonii mobilnej – perspektywa konsumenta
Inne tytuły: Selected governmental bodies in the market for mobile telephony – consumer’s perspective
Autorzy: Łęgowski, Szymon
Kędzior, Justyna
Słowa kluczowe: konsument
zachowania konsumentów
organy państwowe
rynek telefonii komórkowej
consumer
consumer behaviours
governmental bodies
mobile phone market
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 184-195
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Celem artykułu jest określenie roli wybranych organów państwowych, które działają na rynku telefonii komórkowej z perspektywy konsumenta. Z tego powodu dokonano analizy wybranej literatury przedmiotu oraz dostępnych raportów podmiotów rządowych na temat zachowań konsumentów i rynku telefonii mobilnej w Polsce. Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy.
An aim of consideration is to present the selected governmental bodies in the market for mobile telephony, especially from consumer’s perspective. For this purpose, the author analyzed literature and reports made by governmental bodies of consumers behaviours in the market for mobile telephony in Poland and for market itself. The article is of the theoretical and cognitive nature.
Afiliacja: Szymon Łęgowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Justyna Kędzior - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7131
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Legowski_J_Kedzior_Wybrane_organy_panstwowe_na_rynku_telefonii_mobilnej.pdf2,03 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.