REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7130
Tytuł: Wpływ polityki przemysłowej na konkurencyjność przemysłu wysokiej techniki w Polsce w latach 2007-2014 w świetle danych o pomocy publicznej
Inne tytuły: The impact of industrial policy on the competitiveness of high-tech industry in Poland in the light of state aid data
Autorzy: Spałek, Paulina
Słowa kluczowe: polityka przemysłowa
instrumenty wsparcia
przemysł wysokiej techniki
industrial policy
support instruments
high-tech industry
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 168-183
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Polityka przemysłowa stanowi jeden z kluczowych obszarów polityki gospodarczej. Jest to jednocześnie polityka, do której podejście istotnie ewaluowało w ostatnich latach zarówno w Polsce, w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Jej głównym celem jest wspieranie międzynarodowej konkurencyjności przemysłu oraz rozwoju branż innowacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie. W badaniu zaprezentowano skalę i strukturę wydatków na wsparcie rozwoju branż przemysłowych w Polsce, a także zbadano zmiany przewag względnych przemysłu wysokiej techniki w strukturze polskiego eksportu w latach 2007-2015. Przeprowadzona ocena konkurencyjności przemysłu wysokiej techniki wykazała brak przewagi komparatywnej tej gałęzi gospodarki w analizowanym okresie.
Industrial policy is one of the key economic policies. Its main objective is to support the international competitiveness of the industry and the development of innovative industries using modern technologies. Authors of the study examined in particular the scale and structure of expenditure on supporting the development of industry sectors in Poland and changes of technological level of the Polish economy and its competitiveness in the years 2007-2015. The assessment of the competitiveness of the high-tech industry showed that there was no comparative advantage of this industry in the analyzed period.
Afiliacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7130
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.