REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7128
Tytuł: Zmiany na rynku aptek w Polsce w świetle planowanych uregulowań prawnych
Inne tytuły: Changes on pharmacy market in Poland in the eyes of the new law regulations
Autorzy: Skutnik, Paweł
Słowa kluczowe: apteki
leki
regulacje
pharmacy
medicine
new regulations
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 143-155
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W ciągu ostatnich lat rynek aptek jest stale rozwijającą się branżą. Co roku wzrasta liczba nowych aptek, jak również rośnie sprzedaż leków. Wraz z rozwojem branży następują zmiany strukturalne właścicieli aptek. Wprowadzone, nowe przepisy prawne w wyraźny sposób oddziałują na ten rynek. Projekt nowelizacji ustawy „Prawo farmaceutyczne” zmienia zasady otwierania i posiadania aptek. Natomiast projekt „leki tylko z apteki” odnosi się do całego, pozaaptecznego handlu lekami. Oba te projekty w znaczący sposób powodują wiele zmian, które pociągają za sobą określone konsekwencje.
In the past few years pharmacy market constantly developed. Each year the numer of pharmacy was grow also like numer of selled medicine. Together with develop was proceeded changing in structure on owner pharmacy. The new law strongly affect on pharmacy market. Project of amendment of pharmacy law change rules of opening and own a pharmacy. Project medicine only from pharmacy influence on all company trading a medicine. Both of this project have powerful affection on market and cause a lot of consequences.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7128
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Skutnik_Zmiany_na_rynku_aptek_w_Polsce_w_swietle_planowanych_uregulowan_prawnych.pdf2,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.