REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7127
Tytuł: Rynek pracy w Polsce przed i po wprowadzeniu świadczenia „Rodzina 500+”
Inne tytuły: Labour market before and after program family 500+” in Poland
Autorzy: Wiśniewska, Agnieszka
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe
bezrobocie
program „Rodzina 500+”
rynek pracy
households
unemployment
program “Family 500+”
labour market
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 128-142
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Wprowadzenie, a następnie wypłata świadczenia „Rodzina 500+” budzi w Polsce wiele kontrowersji. Związane są one przede wszystkim z tym, czy środki te odpowiednio przeznacza się na potrzeby dzieci. Kolejne z zagadnień dotyczących świadczenia ma związek ze strukturą finansową budżetów gospodarstw domowych – jak zmieniła się konsumpcja oraz wydatki i ewentualne oszczędności. Ostatni z problemów, będący przedmiotem niniejszego artykułu, skupia się na rynku pracy – jakie zmiany dokonały się pod wpływem wprowadzenia świadczenia „Rodzina 500+”. Tekst jest próbą analizy rynku pracy, głównie w zakresie stopy bezrobocia oraz określenia zmian, jakie zaszły w poszczególnych grupach wiekowych, a także weryfikacji pod kątem wykształcenia po tym, jak gospodarstwa domowe otrzymały dodatkowe środki finansowe. Artykuł odnosi się do zatrudnienia kobiet i mężczyzn, terenów wiejskich i miejskich. Jednocześnie zwrócono uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z tematyką szeroko rozumianego rynku pracy i zatrudnienia.
Implementing and payment of the benefit „Family 500+” causes a lot of controversies in Poland. Controversies mainly related to if means are dedicated to children’s needs. The next issue connected with „Family 500+” refers to financial structure of the budget household, namely how consumption expenses and savings have changed. The last problem tackled this article is the labour market: what changes have happened after the introduction of the program. The aim of the article is to analyse labour market, mainly the unemployment rate and changes in age groups and the verifications terms of education after receiving additional financial resources. Moreover, the article focus on the employment of man and women unemployment rate in rural and urban areas. The author writes also about theoretical issues the labour market connected with the employment.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
URI: http://hdl.handle.net/11320/7127
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Wisniewska_Rynek_pracy_w_Polsce_przed_i_po_wprowadzeniu_swiadczenia_Rodzina_500+.pdf2,49 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.