REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7121
Tytuł: Czynniki i bariery rozwoju lokalnego
Inne tytuły: Factors and barriers of local development
Autorzy: Orłowska, Julita
Słowa kluczowe: rozwój
rozwój lokalny
czynniki
bariery
development
local development
factors
barriers
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 44-56
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Rozwój lokalny jest ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu, społeczności lokalnej. Dzięki niemu interesy indywidualne i ogólnospołeczne są realizowane z udziałem lokalnych zasobów i czynników rozwoju. Ustalenie głównych potrzeb społeczności lokalnych pozwala na sprecyzowanie podstawowych czynników rozwoju lokalnego. W artykule podjęto ocenę czynników wpływających na rozwój lokalny, a także sposobów usuwania barier hamujących rozwój lokalny.
Local development is an important element of the socio-economic development of the country, the region and the local community. Thanks to this individual and collective interests are realized with the participation of local resources and factors of development. Identifying the main needs of local communities allows you to define the basic local development factors. This article will undertake the factors affecting local development as well as the actions to remove the inhibitors of local development.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7121
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Orlowska_Czynniki_i_bariery_rozwoju_lokalnego.pdf2,32 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.