REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7120
Tytuł: Sismondowska interpretacja nierówności a współczesne koncepcje
Inne tytuły: Sismondi's interpretation of inequality and the contemporary conceptions
Autorzy: Kardas, Arkadiusz
Słowa kluczowe: ekonomia klasyczna
polityka gospodarcza
nierówności ekonomiczne
program reform
współczesna teoria ekonomii
classical economics
economic policy
inequality
reform program
contemporary economic theory
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 35-43
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W artykule zaprezentowano poglądy Jeana Charlesa Leonarda Simonde de Sismondiego, przedstawiciela francuskiej ekonomii klasycznej, na kwestię nierówności społecznych przy jednoczesnym podkreśleniu ich ponadczasowego charakteru. Praca ma charakter czysto teoretycznych rozważań i koncentruje swą uwagę na reformach gospodarczych zaproponowanych przez Sismondiego w ramach tzw. programu pozytywnego oraz współczesnych koncepcjach uzdrowienia aktualnie panujących stosunków społeczno-gospodarczych, w tym koncepcji Thomasa Piketty’ego i Josepha Eugena Stiglitza. Przedstawiony w opracowaniu problem nierówności ekonomicznych mieści się obecnie w centrum zainteresowań sfer akademickich, jak również pozanaukowych, ukazujących sposoby korygowania nieprawidłowości ujawniających się w podziale wspólnie wypracowanego dochodu narodowego.
The aim of this paper is to present Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi (representant of French classical economics) the point of view for inequality matter at the same time emphasizing the timeless character of above social and economic problem. The article has purely theoretical considerations form, focusing his attention on showing the solutions proposed by Sismondi economic reform under the so-called “Positive program” and recent works of contemporary economists, including Thomas Piketty and Joseph Eugene Stiglitz. Raised in the paper issues of economic inequality are only a sample of the public debate, which is conducted now in the most majority of universities in all continents of the world.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7120
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kardas_Sismondowska_interpretacja_nierownosci_a_wspolczesne_koncepcje.pdf1,71 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.