REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7119
Tytuł: Krytyczna analiza teorii zmian ustrojowych w Polsce w aspekcie rozwoju lokalnego i regionalnego w odniesieniu do teorii systemów złożonych
Inne tytuły: The critical analysis of the paradigms of political transformation in Poland with taken into account the issue of local and regional development to the theory of complex systems
Autorzy: Dąbrowska-Prokopowska, Ewa
Słowa kluczowe: transformacja ustrojowa
rozwój lokalny
rozwój regionalny
systemy złożone
political transformation
local development
regional development
complex systems
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 24-34
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest przedstawienie problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego w aspekcie przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Artykuł opiera się na krytycznej analizie paradygmatów transformacji ustrojowej w Polsce z uwzględnieniem zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego. Na tej podstawie w artykule zaprezentowano nowe ujęcie teoretyczne omawianej tematyki, odnoszące się do teorii systemów złożonych i układów nieliniowych.
The main goal of this article is the presentation of the issues of local and regional development in the aspect of the contemporary Polish society transformations. The article is predicated on the critical analysis of the paradigms of political transformation in Poland with taken into account the issue of local and regional development. In effect, in this article, the new theoretical conceptualization of the thematic under discussion and related to the theory of complex systems and non-linear systems has been shown.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7119
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (ISoc)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Dabrowska-Prokopowska_Krytyczna_analiza_teorii_zmian_ustrojowych_w_Polsce.pdf2,16 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.