REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7118
Tytuł: Analiza wybranych teorii cyklu koniunkturalnego
Inne tytuły: Critical analysis of choosen business cycle theories
Autorzy: Kużbiel, Daniel
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny
teoria ekonomii
kryzys 2007
business cycle
economy theory
crisis 2007
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 10-23
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: W artykule podjęto próbę wyjaśnienia wybranych, głównych teorii cykli koniunkturalnych. W teoriach tych wyróżniono monetarne i niemonetarne teorie cyklu koniunkturalnego. Niemonetarne teorie w niniejszym artykule to długie cykle koniunktury Kondratiewa oraz cykle innowacji Josepha Schumpetera. W monetarnej części artykułu została przedstawiona teoria cykliczności Johna Maynarda Keynesa oraz Austriackiej Szkoły Ekonomii. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano krytycznej analizy wybranych teorii. Zwrócono uwagę na największe pomyłki lub niedociągnięcia w tych teoriach. Krytyce nie podano teorii Austriackiej Szkoły Ekonomii. Wynikało to z poszukiwań przyczyn ostatniego globalnego kryzysu gospodarczego z roku 2007, gdzie według założeń tej teorii przebiegał on wzorowo.
The article attempts to clarify choosen, main theories of business cycles. These theories were divded into monetary and non-monetary business cycles. Non-monetary theories are represented by Kondratieff’s long waves and Joseph Schumpeter innovations cycles. In the second part of the article, author attempts to explain business cycles by John Maynard Keynes as well as Austrian School of Economics. Based on conducted research, author made critical analysis of the theories, especially showing biggest mistakes of economists. Busness cycle theory has been not criticised due to last global crisis in 2007, where all of Austrian School of Economics business cycle symptoms and process, occurred.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7118
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Kuzbiel_Analiza_wybranych_teorii_cyklu_koniunkturalnego.pdf2,52 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.