REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7110
Tytuł: O społecznej konstrukcji wiedzy na przykładzie tradycji europejskich badań nad technologią Ch. Freemana
Inne tytuły: The social construction of knowledge on the example of Ch. Freeman’s European tradition of European tradition of technology research
Autorzy: Karpińska, Agnieszka
Słowa kluczowe: innowacyjność
technologia
europejska tradycja badań nad technologią
studia o innowacjach
innovations
technology
European tradition of technology research
innovation studies
Data wydania: 2017
Data dodania: 8-lis-2018
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Źródło: Zagadnienia Naukoznawstwa, T. 53, Z. 1 (211), 2017, s. 65-83
Abstrakt: Autor artykułu podejmuje próbę rekonstrukcji naukowej aktywności Christophera Freemana w obszarze innowacyjności. Przedstawiona zostanie genealogia, zainicjowanej przez brytyjskiego ekonomistę, tzw. europejskiej tradycji myśli nad technologią. Analiza zostanie dokonana w kontekście współpracy Freemana z organizacją OECD. Zgodnie z przyjętym przez autora konstruktywistycznym modelem poznania, procesy wiedzotwórcze są zawsze uwikłane w złożone relacje społeczne, związane m.in. z osiągnięciem przez jednostkę indywidualnego zwycięstwa naukowego. Niniejszy artykuł jest próbą rekonstrukcji takiego uwikłania. Wskazane zostaną więc te właściwości koncepcji innowacji opracowanej przez Freemana, które nie mają odpowiedniego umocowania empirycznego i nie realizują heurystycznych oraz teleologicznych cech poznania naukowego.
The article is an attempt to reconstruct the scientific activity of Christopher Freeman in the area of innovations. The genealogy of European tradition, initiated by the British economist, will be described. The main context of analysis will be Freeman’s involvment in the cooperation with OECD. According to accepted by the author construstivist model of epistemology, the process of knowledge creation is always involved in complicated social relations, connected among others with achieving the individual scientific victory. This article is an attempt to reconstruct such entanglement. Therefore, there will be indicated the properties of the concept of innovation developed by Freeman, which do not have adequate empirical legitimacy nor perform heuristic and teleological characteristics of scientific knowledge.
E-mail: agnieszka.karpinska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7110
ISSN: 0044-1619
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Karpinska_ZN_O_spolecznej_konstrukcji_wiedzy.pdfZagadnieniaNaukoznawstwa_A.Karpińska209,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons