REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7103
Tytuł: Energy Poverty as a European Union and Polish Legal Issue
Autorzy: Mędrzycki, Radosław
Szyrski, Mariusz
Słowa kluczowe: energy poverty
energy law
Data wydania: 2018
Data dodania: 25-paź-2018
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 125-138
Abstrakt: The aim of this paper is to answer the question of whether energy poverty prevention is a type of “patched” style of Europeanisation. The descriptive section accompanying the presented research identifies the basic legal instruments for energy poverty prevention found within European Union law and local (Polish) law. The article will present the most important Polish and European law acts with particular reference to Poland’s situation.
Afiliacja: Radosław Mędrzycki - Cardinal Wyszyński University in Warsaw
Mariusz Szyrski- Cardinal Wyszyński University in Warsaw
Nota biograficzna: Radosław Mędrzycki – associate professor at the Faculty of Administrative Law and Local Government of the Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; his research focuses on the social aspects of lawmaking and application, including in particular groups of socially excluded people or those at risk of social exclusion (in particular the homeless, people with disabilities, the elderly) and social solidarity.
Mariusz Szyrski – PhD, associate professor at the Department of Administrative Law and Local Government at the Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; he deals with energy law (RES), environmental law, administrative law and the theory of local self-government.
E-mail: Radosław Mędrzycki: r.medrzycki@uksw.edu.pl
Mariusz Szyrski: m.szyrski@uksw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7103
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.02.09
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9407-4881
0000-0001-8536-4054
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_2_R_Medrzycki_M_Szyrski_Energy_Poverty_as_a_European_Union_and_Polish_Legal_Issue.pdf158,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.