REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7099
Tytuł: Autonomy of Local Self-Governments From a Financial Perspective in Hungary
Autorzy: Nagy, Klára
Słowa kluczowe: autonomy
local governments in Hungary
constitutional changes
finance and municipal tasks
future prospects
Data wydania: 2018
Data dodania: 24-paź-2018
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 67-76
Abstrakt: Recently, there has been a constitutional change related to self-governments in Hungary. The article examines the status of Hungarian local governments in comparison with EU member states from a financial perspective. Autonomy has several aspects, but one of the most important factors is financial, which is the basis of an organisation’s operation. Without an appropriate financing system local decision-making cannot work. The research uses statistics of Eurostat, which are a good standpoint for comparative work. Thus, the remarks are of comparative nature. The study deals also with the changes in municipal tasks, because competence is the core of autonomy. Finance and municipal tasks are closely related, which largely determines the level of autonomy. The author examines the connections with the European Charter of Local Self-Government which is implemented by Hungary. Is the Hungarian regulation in compliance with the provisions of the Charter? What will be the future? What kind of trend is in progress in Hungary? Is it in accordance with the EU model? These and other questions are discussed in the article. The aim of the article is to follow up the changes in autonomy of local governments in Hungary and try to predict the future of national self-governing authorities.
Afiliacja: Széchenyi István University, Győr, Hungary
Nota biograficzna: Klara Nagy – PhD, works at the Széchenyi István University and at the Mayor’s Office in Győr, Hungary; her research interests focus on the issue of local governments.
E-mail: nagy.klara01@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7099
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.02.05
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7545-9540
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_2_K_Nagy_Autonomy_of_Local_Self-Governments.pdf216,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.