REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7097
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDe Ambrosis Vigna, Anna-
dc.contributor.authorKijowski, Dariusz R.-
dc.date.accessioned2018-10-24T07:29:30Z-
dc.date.available2018-10-24T07:29:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 39-52pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7097-
dc.description.abstractThe principle of legitimate expectations concerns primarily the relationship between public administration and individuals. It endeavours to solve the conflict between the administration’s goal to protect confidence in its activities and the need for change of the objectives of administrative policy. In the Polish administrative law, the concept of legitimate expectations has so far been identified with the principle of the protection of trust. The aim of this study is to demonstrate that the recent amendment to the Polish Code of Administrative Procedure should serve as an impulse for further research into the meaning of this principle in the domestic legal order.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2pl
dc.subjectlegitimate expectationspl
dc.subjectprotection of trustpl
dc.subjectpublic administrationpl
dc.subjectEU lawpl
dc.subjectPolish lawpl
dc.titleThe Principle of Legitimate Expectations and the Protection of Trust in the Polish Administrative Lawpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2018.23.02.03-
dc.description.EmailAnna De Ambrosis Vigna: a.budnik@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailDariusz R. Kijowski: kijowski@uwb.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteAnna De Ambrosis Vigna – PhD. LL.M, assistant professor at the Department of Administrative Law at the Faculty of Law, University of Bialystok; graduate of the Michigan State University College of Law; author of publications on administrative law, comparative law, higher education law.pl
dc.description.BiographicalnoteDariusz R. Kijowski – professor, Chief of the Department of Administrative of Law at the Faculty of Law, University of Białystok; President of the Self-government Appeal Board in Białystok; member of the Legislative Council at the Prime Minister Office.pl
dc.description.AffiliationAnna De Ambrosis Vigna - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationDariusz R. Kijowski - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesArigho R., Legitimate Expectations in Irish and EU law – Lessons for Ireland? “Irish Journal of European Law” 2016, vol. 19, issue 1.pl
dc.description.referencesBabiuch H., Europejski Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura i praktyka administracyjna, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, no. 1.pl
dc.description.referencesBoć J., Administracja a obywatel, (in:) A. Błaś, J. Jeżewski, Administracja publiczna, J. Boć (ed.) Poznań 2004.pl
dc.description.referencesEuropejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces/pl/3510/html.bookmark#/page/1 (access 8.12.2017).pl
dc.description.referencesJurcewicz A., Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesKrawczyk A., Zasady postępowania przed organami administracji unijnej, (in:) System prawa administracyjnego. Europeizacja prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), t. 3, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesLemańska J., Uzasadnione oczekiwana w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesThe Protection of Legitimate Expectations in Administrative Law and EU Law. Answers to Questionnaire: Germany, Seminar organized by the Supreme Administrative Court of Lithuania and ACA-Europe, Vilnius, 21-22 April 2016.pl
dc.description.referencesPrus Ł., the commentary to the judgment of the CJEU of 19 May 1992 r., C-104/89 oraz C-37/90, “Europejski Przegląd Sądowy” 2012, no. 3.pl
dc.description.referencesShonberg S., Legitimate expectation in administrative law, Oxford 2000.pl
dc.description.referencesŚwiątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa, March 2007.pl
dc.description.referencesŚwiątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych) Wydanie VI, Warszawa 2007, https://www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf (access 30.11.2017).pl
dc.description.referencesSharpston E., European Community Law and the Doctrine of Legitimate Expectations: How Legitimate, and for Whom, “Northwestern Journal of International Law & Business” 1990, vol. 11, issue 1.pl
dc.description.referencesThomas R., Legitimate expectation and proportionality, Oxford-Portland Oregon 2000.pl
dc.description.referencesTuleja P., Komentarz do art. 2 Konstytucji, (in:) Konstytucja RP, tom 1, Komentarz do art. 1-86, M. Safjan, L. Bosek (eds.), Wraszawa 2016.pl
dc.description.referencesZoll A., Prawo do dobrej administracji, (in:) Europejski kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), J. Świątkiewicz (ed.), Warszawa 2007, https://www.rpo.gov.pl/pliki/1192700305.pdf (access 8.12.2017).pl
dc.description.volume23-
dc.description.number2-
dc.description.firstpage39pl
dc.description.lastpage52pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
dc.identifier.orcid0000-0002-2892-6900-
dc.identifier.orcid0000-0003-4236-2977-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_2_A_De_Ambrosis_Vigna_D_R_Kijowski_The_Principle_of_Legitimate_Expectations.pdf161,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.