REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7095
Tytuł: Queer i transseksualność. Transseksualizm w kontekście teorii queer
Inne tytuły: Queer and Transsexuality. Transsexualism in the Context of Queer Theory
Autorzy: Bieńkowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: transseksualność
transgenderyzm
dyskurs medyczny
teoria queer
tożsamość
ciało
transsexualism
transgender
medical discourse
queer theory
identity
body
Data wydania: 2014
Data dodania: 23-paź-2018
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN
Źródło: Studia Socjologiczne, nr 4, 2014, s. 255-274
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest ukazanie złożoności problematyki transseksualności. Autorka szczególnie zwraca uwagę na kwestie teoretyczne związane z badaniem, definiowaniem transseksualności. Ukazuje także, jak badania nad transseksualizmem ewaluowały w czasie, w jaki sposób dyskurs medyczny zdeterminował postrzeganie tego zjawiska. Podkreślone tu zostaje to, że transseksualność nie daje się w prosty sposób przedstawić za pomocą jednej, wybranej teorii. Specyfika transseksualności komplikuje odczytywanie tego zjawiska poprzez pryzmat feminizmu, socjologii ciała czy teorii queer.
The main aim of this article is to show the complexity of transsexuality. The author draws particular attention to the theoretical issues related to the audit, defining transsexuality. She also shows how research on transsexualism tended to develop over time and how the medical discourse determined the perception of the phenomenon. It is empasized here is that transsexualism cannot be easily represented by one particular theory. The specificity of the transsexual complicates the reading of this phenomenon through the lens of feminism, the sociology of the body, or queer theory.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: m.bienkowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7095
ISSN: 0039-3371
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bienkowska_Queer_i_transseksualnosc.pdf293,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons