REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7094
Tytuł: Internal and External Limits of the Principle of Consistent Interpretation of Domestic Law with the Directives of the European Union and Their Relevance for the Adjudication of the Administrative Courts
Autorzy: Kamiński, Marcin
Słowa kluczowe: consistent interpretation of the domestic law with the EU directives
limits of the pro-directive interpretation
direct and indirect effects of the EU directives
supremacy of EU law
interpretation secundum legem
praeter legem and contra legem
Data wydania: 2018
Data dodania: 23-paź-2018
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 2, 2018, s. 9-24
Abstrakt: This article examines the issues of external and internal limits of the consistent interpretation of the domestic law with the EU directives in the context of verification adjudication of the administrative courts. The external limits of the pro-directive interpretation are derived from the EU law and the case-law of the Court of Justice of the EU. The limits of the pro-directive interpretation can as well be derived from the domestic law of the member states (the internal limits). This kind of limitations is strictly connected with domestic limits of the judicial interpretation. In the considerations it is argued that the pro-directive interpretation which goes beyond the literal meaning of domestic provisions could not be treated as being contrary to the domestic law. In the case-law of administrative courts the necessity of functional, purposive and axiological meaning of the contra legem limit is especially significant. It is justified to state that consistent interpretation must embrace operations of interpretation secundum legem and praeter legem. Therefore, the domestic contra legem limit is shaped and modified by the EU rules of interpretation.
Afiliacja: Jagiellonian University in Cracow
Nota biograficzna: Marcin Kamiński – Professor of the Jagiellonian University in Cracow at the Department of Administrative Proceedings; author of more than 80 publications on administrative substantive law, administrative procedural law and judicial-administrative proceedings; Judge delegated to adjudicate in the Supreme Administrative Court.
E-mail: marcin.kaminski@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7094
DOI: 10.15290/bsp.2018.23.02.01
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9181-2044
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.