REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7072
Tytuł: Mediation Procedure in Labour Law Disputes
Autorzy: Sierocka, Iwona
Słowa kluczowe: mediation
mediator
agreement
employer
civil procedure
Data wydania: 2016
Data dodania: 5-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 21 en, 2016, s. 199-209
Abstrakt: The subject matter of the dissertation embraces issues concerning mediation in labour law disputes. The article is focused on the amendments which were enacted into the Civil Procedure Code on 1 January 2016. They should contribute to an increase in significance and popularity of mediation, which is alternative to judicial procedures and relatively inexpensive. As previously, mediation may be conducted under an agreement between the parties (employee and employer) and the mediator or the decision of the court. At present the court may refer the parties to mediation at every stage of judicial procedures and it can proceed in that way many times. Moreover, before the first trial the court may oblige the parties to take part in an information meeting concerning mediation. The aim of the meeting is to impel the parties to reach agreement. In spite of the fact that mediation, as before, is voluntary, the legislator has enhanced instruments which are supposed to restrain the parties from an unjustified refusal to participate in mediation proceedings. According to the Civil Procedure Code, the party may be charged for legal expenses.
Afiliacja: University of Białystok
E-mail: iwona_sierocka@poczta.onet.pl
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7072
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.en.15
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 21 en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_en_I_Sierocka_Mediation_Procedure_in_Labour_Law_Disputes.pdf204,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.