REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7057
Tytuł: Bogdan Mucha Finansowanie Kampanii Wyborczych Do Legislatur Stanowych W Systemie Federalnym Stanów Zjednoczonych [Financing of Electoral Campaigns to State Legislatures in the Federal System of USA] Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 (pp. 344)
Autorzy: Prokop, Krzysztof
Data wydania: 2016
Data dodania: 5-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 315-322
Afiliacja: Lomza State University of Applied Sciences
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7057
DOI: 10.15290/bsp.2016.20A.en.24
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Prokop_review.pdf110,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.