REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7054
Tytuł: The Mechanism of Quota in the Light of Electoral Code Regulations Introduced in 2011
Autorzy: Wiśniewska, Paula
Słowa kluczowe: Women in politics
electoral quota
parity system
electoral list
act of 2011
Kobiety w polityce
kwoty wyborcze
parytety wyborcze
listy wyborcze
kodeks wyborczy z 2011 roku
Data wydania: 2016
Data dodania: 5-paź-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 20/A en, 2016, s. 283-292
Abstrakt: The article describes the process of introducing the electoral quota system into Polish legislation. This system is one of the most popular instruments forincreasing the participation of women in politics. Women are underrepresented in the Polish Parliament with only 23.9% of politicians being female. This situation was supposed to be changed by implementing the electoral quota system, which requires the equal number of 35% male and female candidates in the electoral polls for all parliamentary, district council and county council elections. The first draft of the electoral quota act was the Parity Act, proposed as one of the people’s legislative initiatives in 2009. The article also describes the attempts to increase the required number of 35% male and female candidates by implementing the clause which sets the rule of placing the names of female and male candidates alternately on the electoral polls, thesocalled “zipquota”.
Afiliacja: University of Wrocław
E-mail: paula.wisniewska1992@gmail.
Opis: Creation of the English-language versions of the articles published in the „Białostockie Studia Prawnicze” [Białystok Legal Studies] funded under the contract no. 548/P-DUN/2016 and 548/1/P-DUN/2016 from resources of the Minister of Science and Higher Education dedicated to the popularisation of science.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7054
DOI: 10.15290/bsp.2016.20A.en.21
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Vol. 20/A en

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_20A_en_Wisniewska.pdf132,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.